Sekretariatets personale

Brandt"

Lenette Holze Brandt

Sekretær
Direkte telefon: 45 11 45 37

Ansvarsområde:
Elevadministration, SU og ungdomskort, Team Danmark, fotografering, bogdepot, Studievalg København


Moldrup"

May Delin Moldrup

Sekretær
Direkte telefon: 45 11 45 03

Ansvarsområde:
Daglig post, telefonomstilling, elevoptagelse, brobygning, elektronisk og fysisk arkivering, elev-administration. Assistance til rektor.


Nielsen"

Solveig Damgaard Nielsen

Regnskabsmedarbejder
Direkte telefon: 45 11 45 28

Ansvarsområde:
Løbende regnskabsføring, refusion af udlæg, betaling af regninger.


Reynheim"

Karin Reynheim

Sekretær
Direkte telefon: 45 11 45 38

Ansvarsområde:
Elevadministration,  valgfag, eksamensplanlægning, sygeeksamen, årsprøveplanlægning og indberetninger til UVM.


Meddelelser :

Kontoret holder sommerferie til torsdag d. 9. august kl. 10.00


1. skoledag er onsdag d. 15. august
1.g møder kl. 9.00, 2. & 3.g møder kl. 11.00


Materiale til kommende 1.g:
Forældrebrev om 1. uge HER
Intro-program 1. uge HER

Velkomstbrev HER
Forældrefolder HER
NAG-guide HER


Ferieplan 2018-2019 HER
Studie- og ordensregler HER
Fraværspolitik HER