Sekretariatets personale

Brandt"

Lenette Holze Brandt

Sekretær
Direkte telefon: 45 11 45 37

Ansvarsområde:
Elevadministration, SU og ungdomskort, Team Danmark, fotografering, bogdepot, Studievalg København


Moldrup"

May Delin Moldrup

Sekretær
Direkte telefon: 45 11 45 03

Ansvarsområde:
Daglig post, telefonomstilling, elevoptagelse, brobygning, elektronisk og fysisk arkivering, elev-administration. Assistance til rektor.


Nielsen"

Solveig Damgaard Nielsen

Regnskabsmedarbejder
Direkte telefon: 45 11 45 28

Ansvarsområde:
Løbende regnskabsføring, refusion af udlæg, betaling af regninger.


Reynheim"

Karin Reynheim

Sekretær
Direkte telefon: 45 11 45 38

Ansvarsområde:
Elevadministration,  valgfag, eksamensplanlægning, sygeeksamen, årsprøveplanlægning og indberetninger til UVM.


Meddelelser :

Info om intromiddag HER


Invitation til naturvidenskabsfestival 28. september for 2.-5. klasser HER


Ferieplan 2018-2019 HER
Studie- og ordensregler HER
Fraværspolitik HER


Orienteringsaften 2019 - Mandag d. 14. januar kl. 19.30