Forankring og forandring

Udviklingschef Kim Bojsen med nogle af sine mange strategiske brikker

Udviklingschef for Nærum Gymnasium Kim Bojsen havde fundet Duplo-klodserne frem til illustration af den nye Strategiplan 2014-2017. Foran sig havde han bl.a. tre røde tårne som symboler på NAG's kommende pædagogiske fokusområder.

"Som tre brændende fyrtårne vil vore tre fokusområder i strategiplanen lægge grunden til intet mindre end en helt særlig NAG-didaktik, som vil præge vores dagligdag i årene fremover," sagde Kim Bojsen. De tre fokusområder er skriftlighed og skrivning, klasseledelse og undervisningsstrategier samt innovation og kreativitet. Ifølge indledningen til Strategiplanen er der tale om tre "nødvendige fyrtårne, som NAG investerer tid og ressourcer i, som udspringer af kerneydelsen og direkte sigter mod at forbedre den, og hvor der er forventning om forandring for hele organisationen."

Strategiplanen indeholder også fem udviklingsområder, Disse er "områder, der arbejdes på at udvikle og forbedre ”“ enten som en fortsættelse af en eksisterende indsats eller som noget helt nyt." De fem områder er evaluering for læring, brobygning, NAG Academy, Internationalisering/globalisering samt It, medier og læring.

Endelig indeholder Strategiplanen en oversigt over fire såkaldte "Driftsormåder". Disse områder - supervision, mentorordning, teamsamarbejde og talentpleje - er tidligere strategiske fokus- eller udviklingsområder, som nu er en naturlig del af NAG's organisering og daglige pædagogiske praksis.

Nærum Gymnasium er fra 2003 og kan i dette skoleår fejre sit 10-års jubilæum som et ambitiøst STX-gymnasium født med en arkitektonisk og organisatorisk sølvske i munden. Kim Bojsen og en del andre af NAG's medarbejdere har været en del af udviklingen i alle ti år. Kim Bojsen kunne derfor afslutte sin festlige præsentation af Strategiplanen med nogle stadig gyldige ord fra de første år: En fortælling om Mission Possible, om et rumskib der trodser tyngdekraften, om den indre forvandling der leves ud i handling.

NAG år 2014-2017

Strategiplan 2014-2017 kan findes HER