NAG Didaktik

På Nærum Gymnasium har vi en stående ambition om at udvikle en NAG Didaktik. Det er vores Strategiplan, som sætter de overordnede mål for vores pædagogiske udviklingsarbejde. Samtidig tilstræber vi altid at opfylde målene i strategiplanen på baggrund af målrettede og veldokumenterede forskningsresultater.

I skoleåret 2016/17 og skoleåret 2017/18 gennemfører vi vores pædagogiske udviklingsarbejde under overskriften Professionelle Læringsfællesskaber. Projektet er finansieret af både egne og eksterne midler og bygger på allerede eksisterende forskningsresultater og er i øvrigt i sig selv et forskningsprojekt i samarbejde med Ane Qvortrup fra Syddansk Universitet.

Udviklingsarbejdet bygger på etableringen af læringsfællesskaber blandt NAG's undervisere. I praksis vil det sige, at NAG's lærere er opdelt i 18 fagbaserede team. Disse team skal i få udvalgte dele af undervisningen foretage såkaldte "interventioner", dvs. pædagogiske handlinger der griber forandrende ind undervisningen. De pædagogiske handlinger har således til formål at afsøge, afgrænse og bidrage til en NAG Didaktik, der rent faktisk får den enkelte elev til at flytte sig, blive bedre, dygtigere.

Interventionerne fordeler sig på tre områder: vedholdenhed (f.eks. tydeliggørelse af elevens læringsmål og studiefærdigheder), feedback (f.eks. forskellen mellem elevens forventede og faktiske præstation) og skriftlig eksamen (f.eks. modeller for elevens skriftlige besvarelser og anvendelse af skrivemoduler). Interventionernes fokus er baseret på kvantitative forskningsresultater, og hele projekt Professionel Kapital på NAG er i sig selv en del af en dataindsamling i pædagogisk forskning. Vores pjece om Professionelle Læringsfællesskaber giver en mere detaljeret gennemgang af vores intentioner.