NAG's mentorordning dækker det hele

Mentorkorpset består af NAG's egne undervisere (foto er ikke relateret til artiklens forfatter)

Af Silje Nybakk 2.f

(Red: artiklen er gengivet fra 2.f's NAG avis-projekt i dansk 2017 med forfatterens godkendelse)

Mange unge vælger at benytte sig af den såkaldte mentorordning på gymnasierne. Det er en ordning for de elever der har større udfordringer i at følge med fagligt, og for dem som har brug for en ekstra støtte. Det er også for de elever, som har trængt til bedre overblik over, hvordan man håndterer alle de mange planer, projekter, tanker og problemer, unge normalt går rundt med.

Det er ikke en psykolog, men derimod et redskab til at få hjælp til at dagligdagen og sørge for at ens studie fungerer optimalt. Mentorordningen fungerer således, at hver elev kan søge om en. Det er en rigtig god måde til at få hjælp til at få mere struktur og få planlagt og prioriteret de vigtige ting. Mentoren, som er en NAG underviser, er der til at hjælpe eleven med, hvordan de kan få det bedst muligt både fagligt, men også følelsesmæssigt og socialt på gymnasiet. Det er forskelligt for hver mentor og elev, hvor mange samtaler de har, men det er typisk omkring hver 3. uge, hvor man opsamler, evaluere ens skoleperiode og finder ud af, hvor man kan forbedre sig.

Jeg går på Nærum Gymnasium, og jeg har en mentor. Jeg var til samtale hos skolens studievejleder, hvor jeg ikke følte at jeg kunne overskue det faglige. Hun anbefalede mig at søge om en mentor, og jeg var til min første mentor-samtale en uge efter jeg havde søgt. Vi snakkede blandt andet om, hvordan det private også har en stor betydning og indflydelse på det faglige og trivslen på skolen. Jeg fik derefter nogle redskaber til at skelne mellem de forskellige pligter og gøremål, der skal udføres. Min mentor har hjulpet mig rigtig godt igennem min skoletid, både i de svære perioder hvor jeg følte at jeg ikke kunne følge med. Eller hvor jeg følte, at det hele var en stor rodebutik, som der skulle gøres noget ved. Det er rigtig rart at kunne snakke med en anden, som hverken er ens lærer eller forældre omkring ens trivsel i skolen, som også kan komme med et andet perspektiv på tingene.

Jeg kan klart anbefale en mentor, hvis man føler at man har brug for hjælp til prioriteringer, struktur på hverdagen, eller du har brug for redskaber til at gribe tingene an fagligt. Der er mange gymnasier, som har en mentor-ordning, men det er mere til de enkelte fag. På Nærum Gymnasium kan du få en mentor som ikke alene hjælper dig med de enkelte fag, men derimod trivslen generelt på skolen.