Lokale syriske flygtninge bruger NAG's Studiecafé

Fra venstre: Philip, Royar, Maria og Jenni i NAG's Studiecafé

Studiecaféen på NAG er i sagens natur for skolens elever. Men her tirsdag d. 9. januar har studiecaféen særlige gæster. Royar og Jenni er flygtninge fra det kurdiske Syrien, hvor situationen stadig er præget af komplicerede og blodige magtkampe. Royar og Jenni er søskende, kom til Danmark sammen med deres forældre for tre år siden og taler i dag solidt dansk.

Jenni er igang med en HF-eksamen og har kurs mod en uddannelse som farmakonom. Hun får hjælp af en af caféens medhjælpere, Maria, med noget kemi. Royar er igang med en uddannelse som data-tekniker på Tec lyngby. Han får hjælp til de mere advancerede aspekter af dansk og engelsk.

Besøget er kommet i stand via Philip Holm fra 3.g, som laver frivilligt arbejde hos Venligboerne Rudersdal. Her kom han i kontakt med bl.a. Royar og Jenni, som han selv begyndte at hjælpe med lektierne. Efter et stykke tid henvendte Philip sig til NAG's rektor, Niels Hjølund Pedersen, og spurgte om, hans nye venner kunne få lov til at bruge studiecaféen. Sammen med studiecaféens medarbejdere var rektor ikke tvivl om, at det i dette tilfælde var helt naturligt at lade lokale beboere bruge studiecaféen. Og Royar og Jenni glæder sig til at kunne bruge NAG's studiecafé fremover efter behov.

NAG's studiecafé er åben mandag-torsdag kl. 14-17. Studiecaféen bemandes af undervisere samt særligt dygtige tidligere elever og dækker stort set alle fag i løbet af ugen.