Dimission 2018

Et af rektor Niels Hjølund Pedersens centrale temaer i årets dimissionstale var ”Tillid”. Med udgangspunkt i økonomisk teori kredsede rektor om den særlige danske/skandinaviske tillid, som for nogen økonomer er en væsentlig forklaring på den skandinaviske samfundsmodels succes. Med en række eksempler på den danske tillid op gennem tiden slog rektor sin pointe fast:

Så, kære studenter, hvis I skal huske én ting fra i dag, så er det, at I skal værne stærkt om tilliden. Tilliden til samfundet og tilliden til hinanden. Det er afgørende ikke bare for samfundets rigdom, men for vores alles lykke og livsudfoldelse”.

I forlængelse af rektors tale og uddelingen af eksamensbeviser fik de 362 studenter – NAG’s hidtil største årgang – netop udleveret en lille bog skrevet af professor i statskundskab Gert Tinggaard Svendsen med titlen ”Tillid”.

Udover rektors velkomst og tale samt udlevering af eksamensbeviser stod årets dimission på musikalske indslag, elev-tale og uddeling af legater, mens nogle lærere dækkede bord til personalets yderst velfortjente sommerfrokost. Danske Bank uddelte to legater. Ét til Alexander Max Drozdziewicz for årets højeste gennemsit, og ét til Nils August Maegaard for sit store sociale engagement på NAG.

NAG uddelte desuden tre boglegater til elever, som gennem de tre år har gjort sig særligt fortjent til en anderkendelse: Ofelia Fischer Godske for sit brede engagement i diverse udvalg; Mohammad Ahmad for sit store faglige talent og engagement i de naturvidenskabelige fag samt Johannes Nissen Feldt som har udvist stor musikalitet i bred forstand, dvs. ikke bare på musikholdet men også fagligt og socialt.

Til sidst sluttede Sebastian Strabo Svendsen assisteret af lærere af med NAG-sangen, før de mange studenter gik ud til de pyntede og ventende studentervogne og med foreløbig kurs mod en sommer, der dette år bare lod til at blive ved og ved og ved.