Nærum Gymnasiums Kvalitetssystem 2014-2016

Hvem evaluerer

Hvad og hvordan skal der evalueres

Hvor og hvornår

Elev

Evaluering af undervisningen

 

Selvevaluering ”“ faglig udviklingssamtale

Evaluering af introforløb

Evaluering af AP og NV

Evaluering af grundforløbet

Evaluering af studieretningsforløbet

Tilfredshedsundersøgelse

I klassen før karaktergivning i november og marts

Individuelt i november

I klassen i september

I klassen i december

I klassen i januar

I klassen i april

Hvert 3. år

Lærer

Evaluerer elevernes faglige niveau / karakterer

Indkalder til faglig udviklingssamtale

Evaluering af elevernes kompetence- og progressionsniveau

Deltagelse i lærerforsamling

 

Evaluering af eleverne til eksamen

Lærernes selvevaluering og refleksion over undervisning

Lærernes trivselsundersøgelse og APV

Udarbejder studieplaner

På Lectio i november, marts og maj/juni

 

November

 

Efter karaktergivning i november, marts og juni

 

December og maj / juni

Løbende

 

Hvert 3. år

I Lectio i september og januar

Skole/ledelse

Deltagelse i læringsforsamling og karaktermøde

 

Overordnet evaluering af teamenes arbejde og deres resultater

Evaluering af trivselsundersøgelse og APV

Opstiller mål og handlingsplaner

Afholder MUS

Efter karaktergivningen i november, marts og juni

 

Løbende

 

Hvert 3. år

Hvert 3. år

Hvert år

Meddelelser :

NAG's kriterier for optagelse 2018 HER


Kommende elever 2018 på Facebook HER

Ferieplan 2018-2019 HER