Nærum Gymnasiums bestyrelse 2015/2016

Vedtægter for Bestyrelsen: HER

Mødereferater: HER

Bestyrelsens medlemmer:

Eksterne medlemmer med stemmeret:

Erik Fabrin, fhv. borgmester Rudersdal Kommune 

Maria Sennels, Adm. Direktør

Randi Mondorf, medlem af Kommunalbestyrelsen, Rudersdal Kommune 

Michael Pedersen, professor

Interne medlemmer med stemmeret:

Inge Galsgaard, Lektor

Nikoline Rosa Dyra, Elevrepræsentant

Interne medlemmer uden stemmeret:

Dres Poulsen, Lektor

Rasmus Bülow-Lehnsby, Elevrepræsentant

Rektor Niels Hjølund Pedersen er tilforordnet bestyrelsen og fungerer som sekretær for bestyrelsen uden stemmeret 

Målopfyldelse 2016/2017

Rektors resultatlønskontrakt 2017/2018

Meddelelser :

Invitation til 1.g forældreaften torsdag d. 23. november HER


Forældrekonsultationer for 2. og 3.g mandag 27. november. Lectio-vejledning HER


Besøgsdage på NAG november - januar HER

Kommende elever 2018 på Facebook HER


Orienteringsaften mandag d. 15. januar kl. 19.30


Stillingsopslag: IT-supporter HER