Nærum Gymnasiums bestyrelse 2015/2016

Vedtægter for Bestyrelsen: HER

Mødereferater: HER

Bestyrelsens medlemmer:

Eksterne medlemmer med stemmeret:

Erik Fabrin, fhv. borgmester Rudersdal Kommune 

Maria Sennels, Adm. Direktør

Randi Mondorf, medlem af Kommunalbestyrelsen, Rudersdal Kommune 

Michael Pedersen, professor

Interne medlemmer med stemmeret:

Inge Galsgaard, Lektor

Klara Eckhardt Goldschmidt, Elevrepræsentant

Interne medlemmer uden stemmeret:

Dres Poulsen, Lektor

Rasmus Bülow-Lehnsby, Elevrepræsentant

Rektor Niels Hjølund Pedersen er tilforordnet bestyrelsen og fungerer som sekretær for bestyrelsen uden stemmeret 

Målopfyldelse 2015/2016

Rektors resultatlønskontrakt 2016/2017

Meddelelser :

Eksamensorientering:

3.g HER 2.g HER 1.g HER


Info om alt fra sidste 3.g skoledag til dimission d. 23. juni HER


Info om studentermiddagen d. 21. juni HER